Przegląd Teatrów Dziecięcych „SCENKA”

Dyplom uczestnictwa w XVI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „SCENKA” w Rybniku