„Rekord dla Niepodległej”

11 listopada 2018r. nasza szkoła brała udział w biciu rekordu odśpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego. 
Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom uczestniczenia w akcji „Rekord dla Niepodległej” organizowanej przez MEN.